qy88千赢国际2018春季学期第10周工作计划

2018-04-28   qy88千赢国际

            2018430——54

重点工作

1. 家长开放日

周一

  1. 五一放假

  2. 装修一楼多功能室(总务)

 

周二

  1. 五一放假

  2. 装修七楼创客空间(总务)

周三

 

  1. 下午全校开始校本课程活动(教科室)

  2. 组建管乐队(教科室)

  3. 工会活动。(工会)

  4. 公积金基数核算(人事部)


周四

 

  1. 加强溺水、三防教育(安全办)

  2. 部分人员房补工作(人事部)

  3. 检查班级、校园环境卫生(德育)


周五

 

  1. 家长开放日布置(教导处、教科室、德育处)

  2. 商讨并确定科技节及STEM活动方案(教科室、科技组)

 

返回
版权所有 Copyright© 2017 qy88千赢国际